Az egyetlen működő magyar alapítású szerzetesrend nyomába eredünk a városban megmaradt templomaik, épületeik mentén. Felsejlik előttünk a 13. század világa, Boldog Özséb alakja, majd kibontakozik a pálos szellemiség, ők lesznek királyaink szakrális tanácsadói. Azóta háromszor töretett meg a rend: a törökök által, a Habsburgok által és a kommunisták által – mégis itt vannak!

Találkozás helye: Egyetemi templom előtt (Petőfi Irodalmi Múzeummal szemben), V. Papnövelde u. 8.